Hvordan bruke inntektene fra gullhandel!

Om du har lest artikler her hos oss så kan det hende at du har tjent litt penger på gull, enten via aksjer, eller andre metoder. Og det å kjøpe gull kan være en veldig smart investering, spesielt om du bruker pengene på en fornuftig måte.

Du kan jo så klart bruke pengene slik du selv vil, men hvorfor ikke plassere pengene i et boligkjøp. Om du gjør det, i en by som Oslo for eksempel, så er det veldig usannsynlig at du kommer til å se at leiligheten mister verdi, fordi leilighet til salgs i Oslo er alltid attraktivt.

Og da kan det jo være greit å se på alternativene dine, hva som er fornuftig å gjøre, og hvilke leiligheter som faktisk er tilgjengelige. Det finnes flere forskjellige eiendomsmeklere og eiendomsutviklere du kan ta en titt på, men kjenner du til for eksempel Bonava? De har prosjekt i gang over hele landet og du kan på en måte velge og vrake mellom de forskjellige prosjektene de har i gang. Og om det er i Oslo du vil bo så har de massevis av forskjellige alternativ tilgjengelige, hvor du kan se på hva som passer best i forhold til skoler, butikker, og nærhet til store bedrifter. Investering bør ses på med kalde harde fakta.

En liten snutt om å investere i gull.

Det er ikke lett å tjene penger ved gullhandel, og om det er sånn at du har klart det så bør du se på hvilke muligheter du har. Bonava er et selskap som har drevet med dette i flere år nå, så det er et sted du kan stole på at pengene dine går, når det kommer til stabiliteten og tilliten du har til eiendomsprosjektene deres.

Den tryggheten du får er gull(!) verdt, og er noe du bør vurdere sterkt. Og da kan du fortsette med din gode økonomiske situasjon, via en vellykket gullhandel kanskje?

Forstå utbytteaksjer

Det finnes mange forskjellige måter å drive investering på. For mange kan det være å vanskelig å vite hva man skal velge, men heldigvis trenger du ikke kun bestemme deg for en ting. Som investor kan du selv ønske hva du ønsker å investere i og det kan være lurt å ikke legge alle eggene i samme kurv. På den måten vil det påvirke deg mindre om noe ikke skulle gå helt etter planen.

Det er mange nordmenn som de siste årene har fått øynene opp for utbytteaksjer. I denne artikkelen skal vi gå igjennom hva utbytte aksjer er, noen gode utbytte aksjer for 2021 og fordeler og ulemper ved å investere i utbytte aksjer.

Hva er utbytteaksjer?

Utbytteaksjer vil si at du som har investert i aksjeselskapet får utbetalt et utbytte, en andel av det selskapet har tjent. Aksjer med utbytte kan være en smart metode å investere på, men det er ikke noe som passer for alle. Å handle med utbytteaksjer forgår på akkurat samme måte som ved kjøpe og salg av «normale» aksjer. For hver aksje du eier, får du utbetalt utbytte, så det vil si at jo fler aksjer du eier, jo mer utbytte får du.

Noen selskaper betaler ut utbytte hver tredje måned, altså ved hvert kvartal, mens andre kun utbetaler en gang i året. Dette påvirker ikke beløpet i sin helhet, det er kun grunnet at noen selskaper også er notert på amerikansk børs, og har derfor også fått med seg noen amerikanske metoder. Dersom du ønsker å lese mer om hvordan utbytteaksjer fungerer, kan du lese mer her.

Legg en strategi

Som ved all annen form for investering er det viktig at du legger en strategi også når man skal investere i utbytteaksjer. Når du investerer i utbytteaksjer vil dette være en langsiktig investering ettersom utbytte kommer i fremtiden. Derfor er det viktig at du også setter fokus på en langsiktig strategi. Velg deg et par selskaper som du tror kommer til å gjøre det bra over tid. Etter å ha mottatt utbytte velger du selv om du ønsker å reinvestere eller om du skal ta ut pengene og beholde dem.

Når det kommer til hvilke selskaper du skal investere i i år, er det et valg du selv må ta. Likevel kan du basere valget ditt på disse tre spørsmålene; 1. Hvor mye gir bedriften i utbytte, 2. Hvor godt gjør bedriften det på generell basis og 3. Hvordan er markedet? På den måten blir det lettere for deg når du skal ta et valg og bestemme deg for hvilke selskaper du ønsker å investere i.

Selskaper på toppen

Mange velger også å investere i selskaper som har økt utbytte sitt over tid. Pepsi Co er en av 52 amerikanske selskaper som har økt utbyttet hvert år de siste 25 årene. Det er klart at dette gjør selskapet med verdifullt og også mer interessant for investorer. Telenor, Orkla, Europris, Equinor og Nordea er blant selskaper som har godt utbytte.

Så lenge du forstår at utbytteaksjer er et langsiktig mål kan du tjene mye penger på utbytte. Det er viktig at du er klar over risikoen investering innebærer før du begynner. På den måten slipper du å bli skuffet dersom noe går galt, og samtidig er du da sikker på at du har råd til å investere.

Hvorfor fysisk gull?

De mest suksessfulle investorene som har lykkes over flere sykler har gjort det fordi de er villige til å se utenfor sin egen sandkasse. Dette betyr at de ikke bare har vurdert aksjer i sin egen lokale økonomi, men at de har hatt øynene åpne for flere aktivaklasser i et globalt perspektiv.

Selv i et bear market som vi opplever nå er det investeringer som gir positiv avkastning over tid. Som det er nevnt flere steder på denne siden har gull en del sider ved seg som gjør det sannsynlig at prisen vil fortsette å stige: gull gjør det bra i tiden med store svingninger tider og virker som en trygg havn og gull tar historisk ofte rollen som beskyttelse mot inflasjon. Det siste punktet er spesielt relevant i lys av den kontinuerlige pengetrykkingen av de 3 store sentralbankene. Dette er ingen garanti for at gullprisen skal videre opp, men det er grunn nok til å vurdere gull som en investering i dagens market.

DET ER EN REKKE MÅTER Å INVESTERE I GULL.

  1. Fysisk gullmynter og barer kan kjøpes og lagres. Nedsiden med denne løsninger er den samme som hvorfor man ikke lagrer penger under madrassen; det er risiko for tyveri og brann, og det er ikke alle som ønsker å oppbevare store verdier i sine hjem
  2. ETFer, eller exchange traded funds er også en måte å få eksponering mot gull. Noen foretrekker denne formen da det er lett å komme seg ut og inn av investeringer uten de store transaksjonskostnadene, mens andre skyr den fordi man ikke får fysisk eierskap til gullet, og fordi verdipapirer har en del usikkerhet siden det kun er en gjenspeiling av gullprisen, og ikke den underliggende varen.
  3. Fysisk lagring av gull: Dette betyr at du kjøper fysisk gull, og at gullet så blir lagret i et sikkert velv (gjerne i London eller Sveits). I denne løsningen kjøper man den faktisk fysiske varen, og man slipper å ha gullet gjemt skuffer og skap hjemme. Mot at leverandøren lagrer gullet betaler man en mindre avgift i forhold til verdien.

Hvordan eksponere mot gull

Det er flere måter å eksponere seg mot gull, og de forskjellige metodene har både sine fordeler og ulemper.

Kort fortalt kan man skille mellom papirgull og fysisk gull, hvor førstnevnte er kjøp av et finansielt instrument (ETF/gullfond) som kan være linket opp til gullprisen, og fysisk gull hvor du faktisk tar levering av gullet og eier en kvantitet som du lagrer.

Etter den store finanskrisen, med MF Global, Madoff, og ikke minst Lehman Brothers i spissen, er det flere som mener at det er for risikofylt å eie gull gjennom finansielle instrumenter. I flere tilfeller eier ikke fondene gullet selv, men er bare derivater basert på spotprisen til gull.

Det betyr at i tilegg til å ta en investeringsrisiko på om hvorvidt gullprisen skal opp eller ned tar man en risiko om instrumentet greier å reflektere prisendringene i underliggende (gull), samt at man ikke kan ta levering ved en eventuell finanskrise hvor en motpart går konkurs.

Økt interesse

Gull som investeringsform har fått økt interesse siste 10 år, og flere velger å kjøpe fysisk gull. Dette kan kjøres ved å kjøpe både mynter og barrer, men man har da ofte en utfordring i forhold til hvor man skal lagre gullet. Å ha gullmynter liggende i skuffer og skap fører for mange med seg mer usikkerhet med tanke på ran og innbrudd enn det fører med seg en følelse av finansiell sikkerhet.

I lys av dette har flere aktører begynt å tilby salg av fysisk gull som lagres i et hvelv i Zurich, Hong Kong (fantastisk by med god mat, les mer på folketsmatblogg.no) eller London. Du kjøper da en kvantitet gull, som du vet er lagret på et trygt sted, og du har direkte eierskap til gullet. For mange er dette en mer oversiktelig og trygg måte å investere i gull på enn å kjøpe et finansielt derivat som ikke eier fysisk gull, men som bare speiler prisen.